DANH MỤC MENU
Đại hội cổ đông thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Báo cáo thường niên
Báo cáo tài chính
Thông tin Cổ đông
Điều lệ công ty
Công bố thông tin
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02388.662.662
Hôm nay: 20  | Tất cả: 3,551,071
 
Quan hệ cổ đông | Công bố thông tin

Công văn giải trình lợi nhuận BCTC Quý I năm 2022 thay đổi so với cùng kỳ năm trước

Thông tin cá nhân thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin về Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công bố thông tin Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021

Công bố thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021

Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

Công bố thông tin nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT

Công bố thông tin nghị quyết số 5,6/2021/NQ-HĐQT

 1   2 

     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02388.662.662 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn
Giấy đăng ký kinh doanh số 2900783332 
do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/12/2006 - thay đổi lần cuối ngày 12/12/2014 
Chat hỗ trợ
Chat ngay

02388662662