DANH MỤC MENU
Công bố thông tin
Thông tin Cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Đại hội cổ đông thường niên
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 02388.662.662
Hôm nay: 118  | Tất cả: 3,551,042
 
Quan hệ cổ đông | Công bố thông tin
Thông tin cá nhân thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tin đăng ngày: 20/4/2022 - Xem: 76
 
Download văn bản tại đây
<< Công bố thông tin >>
Công văn giải trình lợi nhuận BCTC Quý I năm 2022 thay đổi so với cùng kỳ năm trước (20/4/2022)
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (15/4/2022)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (15/4/2022)
Quy chế nội bộ về quản trị công ty (15/4/2022)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (24/3/2022)
Công bố thông tin về Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (28/1/2022)
Công bố thông tin Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (28/12/2021)
Công bố thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021 (17/12/2021)
Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (2/12/2021)
Công bố thông tin nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT (10/11/2021)
Công bố thông tin nghị quyết số 5,6/2021/NQ-HĐQT (30/10/2021)
Giải trình lợi nhuận Báo cáo tài chính Quý III 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước (13/10/2021)
     
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
Địa chỉ: Khối 1 -  Hưng Đạo – Hưng Nguyên – Nghệ An
Điện thoại: 02388.662.662 / FAX: 02383.587.226 / Email: sasobeco@sasobeco.com.vn
Giấy đăng ký kinh doanh số 2900783332 
do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/12/2006 - thay đổi lần cuối ngày 12/12/2014 
Chat hỗ trợ
Chat ngay

02388662662